Belasting op de Inverkeerstelling
Resultaten:


Belasting op de Inverkeerstelling :

BIV 2016 Vlaanderen

BIV leasingwagen

BIV 2017 Vlaanderen

Rijbelasting:

Rijbelasting Vlaanderen

€ 0Rijbelasting leasingwagen

€ 0

Voordeel Alle Aard 2017:

VAA/Jaar

€ 0

VAA/Maand

€ 0

*Het VAA per maand is een benadering. Het eigenlijke VAA per maand wordt op een dagbasis berekend.

CO2-bijdrage 2017:

Bijdrage per jaar

€ 0

Bijdrage per maand

€ 0De informatie die u verstrekt wordt heeft een zuiver informatieve waarde. Deze wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. Er worden evenwel geen garanties gegeven wat de actualiteit, accuuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie betreft en eMenKa aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren / gebruiken van de informatie.